Oznakowanie CE

Oznakowanie CE oficjalnie uprawnia do wprowadzania do obrotu okien i drzwi zewnętrznych na terenie Europy. Z zachowaniem ograniczeń panujących w danym kraju i jego specyfiki, założenia CE regulują m.in. przygotowywanie modeli próbnych w toku przygotowania produkcji seryjnej. W przypadku konstrukcji wykonanej z zastosowaniem elementów własnych lub obcych, konstruktor okien lub drzwi zewnętrznych zobowiązuje się przy tym do udostępnienia jednostce notyfikowanej zmontowanego produktu celem poddania go pierwszemu badaniu pod kątem obecności cech określonych w normie DIN EN 14351. Na podstawie zhierarchizowanej klasyfikacji raport wynikowy z wstępnego badania typu (ITT) jest następnie przekazywany właściwemu przedsiębiorstwu zajmującemu się montażem, tzn. podmiotowi, który dokonuje ostatecznego wprowadzenia produktu na rynek.