DEFLEX Home Qualitätsprodukte

Drogi klientu,

Dostarczamy Państwu różne produkty z naszej firmy, które zgodnie z rozporządzeniem REACH są uważane za „artykuły”. Jako dostawca artykułów mamy obowiązek informowania Państwa o ewentualnych substancjach wzbudzających szczególnie duże obawy, które znajdują się w produktach, które Państwo u nas kupują w stężeniu powyżej 0,1%. Lista kandydacka tych oficjalnie zidentyfikowanych substancji wzbudzających szczególnie duże obawy jest publikowana i stale aktualizowana przez Europejską Agencję Chemikaliów.

Aktualizacje tej listy są przez nas śledzone, a my automatycznie informujemy Państwa zgodnie z wytycznymi REACH za każdym razem, gdy substancja, która jest o ponad 0,1% w zakupionych u nas produktach należy uznać za bardzo niepokojące. I odwrotnie, proszę założyć, że żadna lub mniej niż 0,1% tych substancji nie jest zawarta w naszych produktach. Jesteśmy zobowiązani do poinformowania Państwa, jeśli substancje wzbudzające szczególnie duże obawy są zawarte w ilości >0,1%. Nie jesteśmy jednak zobowiązani do zaprzeczania, jeśli nie są. Przy tysiącach produktów i tak samo wielu klientach, skutkowałoby to milionami niepotrzebnych potwierdzeń.

Dziękuję za zrozumienie.

Twój zespół DEFLEX®